نمونه سوالات پیام نور
به فایل سون خوش آمدید

جهت استفاده بهتر از گوگل کروم استفاده نمایید.

منو كاربري
تبلیغات

سیلویکا

Image result for ‫سیویلیکا‬‎

نرم افزار آموزشی شهاب

فایل های بیشتر
آمار
تعداد دانلود فايل : 3 دانلود
امتیاز فایل : 8 امتیاز
بازدید : 641 مرتبه
گزارشات سايت

فايل هاي رايگان:
    1,657 فايل
فایل های غیر رایگان :
    5,458 فايل
فایل های ويژه:
    204 فايل
مجموع كاربران ويژه :
    0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
    4,941 كاربر
adsads
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
تاریخ ارسال : 23 /01 /1393
دسته بندي: پابان نامه - پروژه - مقاله - تحقیق,علوم انسانی,علوم تربیتی,روانشناسی,علوم اجتماعی
حجم فایل : 154.4 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : word
تعداد صفحات : 115 صفحه
امتیاز : 8
قیمت : 8,000 تومانتوضیح :

این فایل دارای فرمت word  و قابل ویرایش می باشد.

 

موضوع:بررسی رابطه بین هوش هیجانی و  وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان

 

فصل اول(كليات تحقيق) 

مقدمه                                    

بيان مسئله                                

اهداف تحقيق                                   

فرضيه تحقيق                            

تعاريف عملياتي                            

فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)                  

هوش هيجاني را بشناسيم                        

چگونه مي توان در هوش هيجاني پيشرفت كرد؟          

مؤلفه هاي هوش هيجاني                            

سنجش براي هوش هيجاني                       

هوش هيجاني                      

اهميت اندازه گيري هوش هيجاني                   

تعريف و پيشينه هوش هيجاني                    

پيشينه مطالعه هوش غير شناختي                  

هوش درون فردي                             

مؤلفه هاي اصلي هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آنها       

مؤلفه ها                                    

عوامل                                      

فصل سوم(روش تحقيق)

جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گيري  

  ابزار اندازه گيري     

روش تحقيق                                

 
   

 

روش آماري مربوط به فرضيه                      

فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)               

مقدمه فصل چهارم                               

جدول نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني وضعف رواني    

بررسي رابطه بين وسواس و هوش هيجاني                

نمرات خام آزمودني هاي از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران  

مقايسه وسواس در بين دختران و پسران              

نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني در بين دختران و پسران  

مقايسه هوش هيجاني در بين دختران و پسران              

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)                            

بحث و نتيجه گيري                          

پيشنهادات                                 

محدوديت هاي تحقيق        

 

مقدمه :

مفهوم هيجاني موضوعي است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قديم بوده است وحتي داروين شواهدي يافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبي مركزي ،حالات هيجاني نظير: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر مي شود .(اتكسيون 1986؛ترجمه براهني 1380)

ولي بررسي علمي ودقيق آن به دهه ي گذشته بر مي گردد كه ابتدا در سال 1990پيتر سالوي هوش هيجاني را مطرح كرد و آن را به صورت توجه به هيجان ها وكاربرد مناسب آنها در روابط انساني ،درك احوال خود وديگران ،خويشتن داري وتسلّط بر خواسته هاي آن ،همدلي با ديگران واستفاده مثبت از هيجانها در تفكروشناخت مطرح كردند بعد گلمن 1995 هوش هيجاني را به عنوان يكي از مؤلفه هاي سلامت روان معرفي كردند وبر اين باور بود كه براي ارتقاءسلامت روان افراد بايد مؤلفه هاي هوش هيجاني را در افراد پرورش داد. هم چنين اون بار آن نيزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هيجاني آن را عبارت از قابليت ها ومهارت هائي مي دانند كه بر روي توانايي فرد براي مقابله مؤثر با احتياجات محيط وفشارهاي آن اثر مي گذارد بطور خلاصه گفته مي شود كه ميزان هوش nافراد ،ضامن موفقيت آنها در درازمدت وكل زندگي نمي باشد بلكه ويژگيهاي ديگري براي برقراري ارتباطات مناسب انساني وموفقيت در زندگي لازمست كه هوش هيجاني ناميده شود وطرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گودون آلبورت ،آبراهام مازلو و كارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري وجنسي انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماًتجزيه نمايد واز نظر هيجاني رشد كند. (هرمان 1992به نقل از سالوي وهمكاران 1958)

در حيطه روان شناسي انديشمندان بزرگ از طرفي به علّت شناسي دردهاي رواني انسان واز طرف ديگر به طرح روش هايي براي بهره مندي انسان از ظرفيت كامل خود در جهت اختلالات رفتاري به خصوص ضعف رواني ووسواس كه توضيحاتي شده كه همه در جاي خود مقبول وهريك تكامل بخش ويا حداقل همپوش نظريه هاي پيشگام شده است .

 

 

بيان مسأله

تجارب هيجاني از دير باز به عنوان متدي مركزي درمانگري در نظر گرفته شده است ودرماندگي هيجاني عمده ترين عامل انگيزش براي جستجو درمان است .بر همين اساس نظم جويي عاطفي ،اختلال هاي عاطفي ،پيوند هيجاني وفرايند تحول نظم جويي عواطف از مباحث مورد توجه روان درمانگران است امروز اين امر مورد قبول قرار گرفته است كه تنظيم عواطف وطرح يابي زيست شناختي كاملاً وابسته بهم هستند (شور -1994)در دهه هاي اخير با تأثير هيجان در كاركرد شخصيت وسلامت روان تأكيد فراواني شده است ومطالعات روزافزوني به منظور بررسي اينكه افراد چگونه با حوادث هيجاني واسترس زا او كنار مي آيند وتأثيرات ضمن اين روش ها بر سلامت جسمي ودور از اختلالات رفتاري ماند ضعف رواني ووسواس مي شود .(پروين 1996)

در اين باره مي گويد :ديدگاه غالب اين است كه هيجاناتي كه توسط افراد تجربه مي شود ونيز چگونگي كنار آمدن افراد از نظر هيجاني قسمت مهمّي از شخصيت آنها را تشكيل مي دهد وداراي تأثير مهمي بر روي وسواس دارد . انسان ها در موقعيت هاي متفات واكنش هاي گوناگون از خود نشان مي دهد اما با وجود تمام اين تفاوتها ،راهي كه براي كنترل واداره هيجانات خود انتخاب مي كنند بايد از نظر اجتماعي مناسب ومقبول باشد ،اگر چنين نباشد اثراتي كه رفتارهايشان به دنبال خواهد داشت مي تاند ويرانگر باشد سالووي وماير (1990-1989)با طرح مفهوم تازه هوش هيجاني كه براساس نظريات گاردند درباره استعداد هاي فردي شكل گرفته بود پاسخ قابل قبولي براي اين سئوال مطرح نموده است . وبراساس اين نظريه انسان داراي توانايي هاي قابل پرورش است كه مي تواند اورا براي مقابله با شرايط زندگي آماده كند .(سيد محمدي 1382)

وسواس (تعريف نظري ):

يكي از اختلالات رواني است كه گاهي اوقات با اعمال مستمر و پي در پي مانند دست شستن و راه رفتن وگاهي هم به صورت وسواس فكري واينكه كاري را انجام نداده ومدام ومستمر كاري را انجام دادن وفكر كردن مُداوم .

تعريف عملياتي هوش هيجاني :

عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون هوش هيجاني بدست آورده است.

تعريف عملياتي وسواس :

عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون وسواس بدست آورده است .

هوش هيجاني را بشناسيم

هوش هيجاني (EQ)همان توانايي شناخت ،درك وتنظيم هيجان ها واستفاده از آنها در زندگي است . اولين بار در سال 1990روان شناسي به نام «سالوي »اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت ودرك احساسات افراد ،همدردي با احساسات ديگران وتوانايي اداره مطلوب خلق وخو به كاربرد . در حقيقت اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش وديگران واستفاده از آن براي اتخاذ تصميمات مناسب در زندگي است . به عبارتي عاملي است كه به هنگام شكست ،در شخص ايجاد انگيزه مي كند وبه واسطه داشتن مهارتهاي اجتماعي بالا منجر به برقراري رابطه خوب با مردم مي شود تئوري هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عؤامل مؤثر بر موفقيت وهمچنين پيشگيري اوليه از اختلالات رواني را فراهم مي كند كه تكميل كننده علوم شناختي ،علوم اعصاب ورشد كودك است قابليتهاي هيجاني براي تدبير ماهرانه روابط با ديگران بسيار حائز اهميت است .

روان شناسي به نام «گلمن »اظهار مي دارد كه هوش هيجاني وشناختي در بهترين شرايط تنها 20 درصد از موفقيتها را باعث مي شود و80درصد از موفقيتها به عوامل ديگر وابسته است وسرنوشت افراد در بسياري از موفقيتها در گرو مهارتهايي كه هوش هيجاني را تشكيل مي دهند . در واقع هوش هيجاني عدم موفقيت افراد با ضريب هوش بالا وهمچنين موفقيت غير منتظره افراد داراي هوش متوسط را تعيين مي كند . يعني افرادي با داشتن هوش عمومي متوسط وهوش هيجاني بالا خيلي موفقتر از كساني هستند كه هوش عمومي بالا وهوش هيجاني پايين دارند . پس هوش هيجاني پيش بيني كننده موفقيت افراد در زندگي ونحوه برخورد مناسب با استرسها است .

مؤلفه هاي هوش هيجاني:

هر چند هوش هيجاني IQارتباط دارد ولي از لحاظ مفهوم نظري وعملكرد كاملاًبا آن تفاوت دارد . مؤلفه هاي هوش هيجاني به قرار زير است :

1.درون فردي :شامل خود شكوفايي ،استقلال وخود آگاهي عاطفي

2. بين فردي :همدلي ومسئوليت اجتماعي

3.سازگاري :شامل توان حل مسائل وآگاهي به واقعيت

4.مديريت استرس :شامل كنترل تكانه ها وتحمل فشارها

5.خلق وخوي :شامل شادكامي وخوش بيني

همانگونه كه از اجزاء هوش هيجاني مشخص مي گردد اين مفهوم مي تواند زمينه ساز پيشرفت شغلي ،رضايت در روابط فردي و...باشد كه دراين مقاله به ارتباط EQبا پيشرفت تحميلي در سطوح بالاتر مي پردازيم . در تعيين سهم عوامل مربوط به موفقيت تحميلي تنها 20%به IQاختصاص يافته است كه اين ميزان براي دانشجوياني كه در مقاطع بالاي تحصيلي قرار داشته ورشته خوبي نيز دارند حتي به مقادير پايين تري نيز تنزل مي يابد . پس نقش عوامل انگيزشي ،هيجاني وبين فردي در پيشرفت تحصيلي در اين گروه از دانشجويان كه همگي از هوش عملكرد بالايي برخوردار دارند بسيار مهّم خواهد بود . نكته حائز اهميت ديگر آن است كه اصولاًهوش شناختي ياIQرا نمي توان چندان تغيير داد ولي هوش هيجاني  EQقابل تغيير ،اصلاح وارتقاءمي باشد . پس شناخت EQيك استفاده كاربردي نيز خواهد داشت . پژوهش هاي اخير نشان داده است كه برخلاف نظر اغلب فلاسفه وروانشناسان شناخت وعاطفه مستقل از يكديگر نيستند . تجارب عاطفي ما به نحوي با ذخيره سازي وبازيابي اطلاعات پيرامون ما مربوط است . حالات خلقي ما تأثير عميقي بر اطلاعاتي كه به ذهن مي سپاريم يا مورد توجه قرار مي دهيم و شيوه اي كه به موقعيت هاي اجتماعي واكنش نشان مي دهيم ارد در نتيجه به عنوان يك اصل كلي در اين ديدگاه مي توان گفت :عاطفه خوب ـ تفكر خوب هنگاميكه احساس خوبي داريم دنيارا با عينك خوش بيني مي بينيم وبرعكس . عملكرد عاطفي بر كاركرد عصبي روان شناختي فرد نيز تأثير مي گذارد وقتي خوش خلق هستيم . خاطرات خوب را به ياد مي آؤريم ووقتي افسرده هستيم خاطرات بد اتوماتيك وار به ذهن وارد مي شوند . هر چقدر هوش عاطفي فردي بالابر باشد به نقش وتأثير عواطف بر كنش ها ورفتارهايش آگاه تر است وسعي مي كند متناسب با موقعيت بهترين عاطفه را در خود ايجاد كند تا بهترين نوع تفكر وحل مسأله را انجام دهد فردي كه EQبالا دارد مي داند كه چگونه تأثير منفي هيجانات را بر تفكر خود اصلاح نمايد . امروزه بين يادگيري،امتحان دادن ونمره گرفتن با آنچه كه لازمه زندگي مدرن وروابط پيچيده بين فردي كنوني است تفاوت زيادي قايل شده اند همه ما انسان هايي را مي شناسيم كه در ظاهر تحصيلات بالايي برخوردارند ونمرات درخشاني گرفته اند ولي در عمل وصحنه اجتماع ومسئوليت . بسيار شكننده وداراي زندگي نه چندان خوب وحتي گاه بسيار ملالت بار هستند . واقعيت هوش هيجاني ومؤلفه هاي‌آن در اين زمينه نيز مي تواند پاسخگوي بسياري از چراها باشد مثل اينكه چرا يك مهندس تحصيل كرده نمي تواند با همسر خودزندگي شادمانه اي داشته باشد ؟چرا يك شاگرد اول دانشگاه نمي تواند در كنكور كارشناسي ارشد موفق شود ؟

تعريف وپيشينه هوش هيجاني

تعريف هوش هيجاني نيز همانند هوش شناختي شناور است . اين اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گولمن (Goleman 1995)به گونه اي گسترده به صورت بخشي از زبان روزمره در آمد وبحث هاي بسياري را برانگيخت .گولمن طي مصاحبه اي با جان انيل (1996)هوش هيجاني را چنين توصيف مي كند :

هوش هيجاني نوع ديگري از هوش است . اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويشتن واستفاده از آن براي اتخاذ تصميم هاي مناسب در زندگي است .توانايي اداره مطلوب خلق وخوي ووضع رواني وكنترل تكانش هاست . علمي است كه به هنگام شكست ناشي از دست يافتن به هدف ،در شخص ايجاد انگيزه واميد مي كند .

بحث ونتيجه گيري

همانطور كه در تحقيق حاضر بيان كرديم گاهي اوقات هيجانها واحساسات ناشي از آنها باعث اعمالي ويا رفتاري در فرد مي شود كه انجام بيمارگونه انها باعث مي شود كه اختلالاتي را در فرد به وجود بياورد كه يك نوع از اين رفتارها مي توان بگوييم كه وسواس وتكرر در رفتار واعمال به علت اينكه فرد نتوانسته هيجان خود را كنترل كند گاهي در فرد بوجود مي آورد وهمين طور باعث مشكلاتي خواه يا ناخواه مي شود كه در تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين هوش هيجاني ووسواس در بين دختران وپسران سّوم دبيرستان شهرستان ابهر كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه بين وسواس وهوش هيجاني رابطه معني داري وجد دارد وهمين طور هوش هيجاني در بين دختران وپسران وهمين طور وسواس در بين دختران وپسران داراي تفاوت معني داري است . كه جهت آزمون فرضيه هاي جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان سوم دبيرستان شهرستان ابهر است كه‌آزمون ويژگيهاي شخصيت بحث وسواس وضعف رواني اجرا گرديده وهمين طور آزمون هوش هيجاني بار اين كه طبق جامعه مورد مطالعه وبرآورد كل آن 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده وبا بدست آوردن نمرات خام وبا استفاده از روش آماري ضريب هم بستگي و tمتغيير مستقل فرضيه ها را مورد آزمون قرار داده ايم كه نتايج بدست‌آمده حاكي از آن است كه بين وسواس يا ضعف رواني وهوش هيجاني رابطه معني داري وجود دارد وهمين طوربين وسواس در دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد وهمين طور هوش هيجاني در بين دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد ووسواس در دختران بيشتر از پسران است وهمين طور هوش هيجاني در بين دختران بيشتر از پسران است وسطح معني داري آن در بين 5%قرار دارد . كه نتايج تحقيق حاضر با تحقيق بهاري در سال 1370كه تحت عنوان مقايسه هوش هيجاني در بين مادران فرزندان عقب مانده و مادران فرزندان حدود سني 35 ساله شهرسان زرند كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني مادران فرزندان عقب مانده ومادران فرزندان عادي تفاوت معني داري وجود دارد.

وهمين طور تحقيق مهديخاني در سال 1368كه تحت عنوان مقايسه وسواس در بين فرزندان آخر واول دختران وپسران مقطع اول دبيرستان شهرستان كرمان كه نتايج بدست‌آمده حاي از آن است كه بين وسواس فرزندان اول وآخر تفاوت معني داري وجود دارد .

وهمين طور تحقيق بهرام پور در سال 1368 كه تحقيق تحت عنوان بررسي رابطه بين هوش هيجاني وسلامت رواني در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر نطنز كه نتايج آن حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني وسلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد .

منابع ومآخذ

1.آزاد ،حسين –آسيب رواني (1)- انتشارات رشد -1384- تهران

2.آزاد ،حسين –آسيب رواني (2)- انتشارات رشد -1385- تهران

3.بياني ،احمد  –روش تحقيق در علوم تربيتي - انتشارات نور  -1383- تهران

4.پير زاده ،صنوبر  –وسواس وروش درماني - انتشارات بهار  -1385- تهران

5.سعيدي ،روح الله   –هوش هيجاني  –انتشارات ارجمند  -1384- تهران

6.دلاور ،علي  –آمار استنباطي - انتشارات رشد -1385- تهران

7.دلاور ،علي  –روش تحقيق در علوم انساني  - انتشارات رشد -1385- تهران

8.كريمي ،يوسف   –روان شناسي شخصيت  - انتشارات ني  -1384- تهران

9.كاووسي ،تورج   –مسائل رواني وسواس  - انتشارات باران  -1385- تهران

10.                    گوهري ،فرهاد –سلامت رواني –انتشارات راهرو -1380-تهران

11.                    محمدي –سيد يحيي –انگيزش وهيجان –انتشارات سمت- 1384-تهران

12.                    مهر آور ،ياسر –هيجان طلبي -انتشارات اردشير -1385- تهران  برچسب ها

پایان نامه , دانلود پایان نامه , خرید پایان نامه , خرید کلی پایان نامه , دانلود پایاننامه , خرید کلی پایان نامه و پروژه , خرید کلی پروژه و پایان نامه , پروپوزال , خرید پروپزال , دانلود پروپزال , روانشناسی شخصیت , مسائل روانی وسواس , وسواس و روش درمانی , ضعف روانی , وسواس دختران , هوش و احساسات , پروژه روانشناسی و اجتماعی , خود شکوفایی , وسواس , هوش هیجانی در بین دختران و پسران , مقایسه وسواس در بین دختران و پسران , هوش هیجانی , هوش هیجانی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان , دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان , بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان , مشاوره و روانشناسی , پایان نامه رشته روانشناسی

نظرات کاربران :

  design46 گفته :

عالیییییییییییییییییییی
تاریخ ارسال : 24 /01 /1393
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.
کاربر گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظرات شما درباره ی این محصول در نظر گرفته شده است. در صورتی که سوالی در رابطه با این محصول دارید یا نیازمند مشاوره هستید، فقط از طریق تماس تلفنی با بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً لاگین نمایید.