نمونه سوالات پیام نور
به فایل سون خوش آمدید

جهت استفاده بهتر از گوگل کروم استفاده نمایید.

منو كاربري
تبلیغات

سیلویکا

Image result for ‫سیویلیکا‬‎

نرم افزار آموزشی شهاب

فایل های بیشتر
آمار
تعداد دانلود فايل : 117 دانلود
امتیاز فایل : 15 امتیاز
بازدید : 3,002 مرتبه
گزارشات سايت

فايل هاي رايگان:
    1,657 فايل
فایل های غیر رایگان :
    5,458 فايل
فایل های ويژه:
    204 فايل
مجموع كاربران ويژه :
    0 كاربر
مجموع کاربران عادي :
    4,925 كاربر
adsads
پایان نامه رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
پایان نامه رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
تاریخ ارسال : 10 /12 /1392
دسته بندي: پابان نامه - پروژه - مقاله - تحقیق,علوم انسانی,علوم تربیتی,روانشناسی,علوم اجتماعی
حجم فایل : 81.82 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : WORD
تعداد صفحات : 95 صفحه
امتیاز : 15
قیمت : 4,900 تومانتوضیح :

این فایل با فرمت WORD می باشد و قایل ویرایش و آماده پرینت است.

پایان نامه رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی

فهرست

چكيده  ....................................................................................................................................3

 

فصل اول

مقدمه ..................................................................................................................................... 5

بيان مساله ............................................................................................................................. 7

اهميت پژوهش......................................................................................................................  9

فرضيه پژوهش .................................................................................................................. 11

تعاريف عملياتي.................................................................................................................  11

 

فصل دوم

اختلالات رفتاري...............................................................................................................  13

تعاريف اختلالات رفتاري ................................................................................................. 14

رفتار بهنجار......................................................................................................................  18

برآورد درصد شيوع اختلالات رفتاري...........................................................................  19

بررسي مختصري از تاريخچه و علل اختلالات رفتاري...............................................  22

اصل فراموش شده ژنتيك ................................................................................................ 28

ارتباط نقش سيستم ايمني با افزايش مشكلات رفتاري.................................................  30

دسته بندي اختلالات رفتاري............................................................................................  32

انواع اختلالات رفتاري موجود در هر گروه از دسته بندي هاي گروه ترويج روانپزشكي..............  43

چگونگي ارتباط با والدين با فرزندان و تاثير آن بر ويژگي هاي رفتاري آنان........... 49

چگونگي بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرايان .................................................... 54

روشهاي رفتار درماني.....................................................................................................  59

اختلالات رفتاري در كودكان تك فرزند و چند فرزند شهر تهران..............................  65

 

فصل سوم

جامعه آماري....................................................................................................................  68

ابزار پژوهش....................................................................................................................  69

اعتبار پرسشنامه راتر.....................................................................................................  72

پايايي آزمون راتر...........................................................................................................  73

روش اجراي تحقيق.........................................................................................................  74

روش تحليل آماري ......................................................................................................... 75

 

فصل چهارم

بحث و نتيجه گيري.........................................................................................................  80

پيشنهادات.........................................................................................................................  81

محدوديتها.........................................................................................................................  82

منابع..................................................................................................................................  83

پيوست.............................................................................................................................   86

پرسشنامه.......................................................................................................................... 87

پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز...............................................................  93  

 

چكيده:

اين تحقيق به منظور بررسي رابطة تك فرزندي با اختلالات رفتاري انجام گرديد.پس از تشريح كامل اختلالات رفتاري و ذكر انواع آن، پرسشنامة راتر روي 30 كودك تك فرزند و 30 كودك غيرتك فرزند پاسخ داده شده است.اين پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرسة ابتدائي كرج به طور تصادفي توزيع شده است.معلمان برحسب آشنايي خود با انش آموزان تك فرزند و غير تك فرزند پرسشنامه ها را تكميل نموده اند.آزمودنيهاي دانش آموز در اين كار پژوهش بين 7 تا 12 سال سن داشته اند.در آخر پس از پايان كار و انجام محاسبات آماري از طريق روش آماري x2(مجذور كا) مشاهده شده كه x2(6/06) بدست آمده بزرگتر از x2جدول (5/671) بوده است.بنابراين بين تك فرزندي و اختلالات رفتاري رابطة معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5% p7است.

 

«فصل اول»

«مقدمه»

بحث دربارة رفتارهاي انسان و چگونگي بروز اختلال در آن نيازمند بررسي ديدگاهها و نظريه هاي دانشمندان مختلفي است كه با تمام پيچيدگي موضوع، سعي در شناخت بشر و چشمه هاي زاياي نيازهاي او دارند.علاقه و كنجكاوي در اين زمينه پشينه اي به قدمت زندگي انسان بر كرة زمين دارد.اما در يك صد سال اخير مطالب بسياري در اين باره به رشتة تحرير در آمده است كه با وجود پراكندگي فراوان، مي توان آنها را دسته بندي كرد.در انجام اين مهم، در مي يابيم كه هر يك از دانشمندان در نظرية خود، انسان و رفتارهاي او را از بعد خاص مورد بررسي و تحقيق قرار داده اند، و بر اساس دريافتهاي تك بعدي خويش، صبورانه سعي در توجيه و توضيح انسان و رفتارهايش كرده اند و انسان را همان چيزي معرفي كرده اند كه خود شخصاً دريافته اند كه مي توان گفت نظر به آنها به مثابه افرادي است كه در مثال مولوي، در تاريكي،  بر بخشي از بدن فيل دست كشيده و تلاش در توضيح و تعريف آن موجود بر اساس آگاهي ناقص و محدود خويش دارند، زيرا در حقيقت انسان تركيب بسيار جالب و قابل تحسيني از جسم (بدن) ، عقل (ذهن) و معنويات (بعد الهي) است و هر يك از اينها امكانات و امتيازات بي شمار براي او به ارمغان دارد كه به دنبال خود نيازها و خواسته هاي بسياري را نيز ايجاد مي كند.

احتمالاً به كرات، اصطلاحات «مشكلات رفتاري» ، «آشفتگي هيجاني» و «بيماريهاي رواني» را شنيده ايم.اما هنگامي كه مي خواهيم آنها را دقيقاً تجزيه و تحليل و يا تعريف كنيم، اين اصطلاحات، مبهم و كلي به نظر مي آيد و كار بسيار مشكل مي نمايد.

اصطلاح «اختلال رفتاري» كه نتيجة بارز آشفتگي هيجانياست معمولاً بشتر براي كودكاني كه دچار تضاد هستند، به كار مي رود.اين اصطلاح، بدون آنكه تعريف شود، تقريباً از حدود 85 سال پيش، در فرهنگ ادبيات روان شناسي وارد شده است.از آن هنگام معلمان، پزشكان، روان شناسان، رستاران و افراد ديگري كه به مشكلات هيجاني و رفتاري كودكا علاقه مند هستند از اين اصطلاح براي بيان مقصود خويش استفاده كرده اند.اما تعريف واحدي كه مورد پذيرش همگان باشد، ارائه نشده است.(سيف نراقي - نادري)

 

- بيان مسئله

به طور كلي شخصيت مستقل و واحد كودك در همان مراحل اوليه زندگي شكل مگيرد.يك كودك ممكن است از نظر ارثي گرايش به خصوصيات شخصيتي معيني داشته باشد اما بسته به اينكه اين تمايلات در چه محيطي، رشد يابد، شدت و ضعف آنها تفاوت مي كند.(دكتر نبي جمالي)

وجود تعارض، ناسازگاري، اختلالات رفاري و خشونت هايي كه زندگي مطلوب و امنيت اجتمتعي را مختل مي كندف يكي از مشكلات جوامع امروزي است.از عواملي كه مي تواند هم به عنوان محيطي براي پيش گيري و كاهش آن تلقي گردد، مدرسه است. در هر كلاس و مدرسه، دانش آموزاني وجود دارند كه به دليل خصوصيات و شرايط فردي، خانوداگي و اجتماعي در پذيرش انتظارات و مقررات محيط آموزشي و انطباق دادن خود با آن و نيز در رفتار و برخورد متعادل با هم سالان و هم كلاسي هاي خود دچار مشكل مي باشند.يكي از اين خصوصيات و شرايط فردي، تك فرزندي است كه ممكن است عامل اصلي اين اختلال و ناسازگاري باشد.البته اين امر در حد يك فرضيه بيان شده وتحقيقات زيادي در اين زمينه صورت نگرفته است.بنابراين انجام تحقيق در اين زمينه براي ياري رساندن به كودكان و نوجوانان كه با اختلالات رفتاري و ناسازگاري درگيرند و عامل اصلي آن تك فرزند بودن است امري مهم  مي نمايد.(دكتر گيتوني)

 

- اهميت پژوهش:

با توجه به اينكه در جوامع پيشرفته و در حال توسعه امروزي داشتن فرزند زياد چندان مطلوب نيست و تامين لوازم آسايش زندگي براي تعداد كمتري از فرزندان مقدور است، لذا والدين به داشتن يك تا سه فرزند اكتفا مي كنند.اين تعداد كم فرزندان، فرزند سالاري را به دنبال خواهد داشت و در بعضي موارد نيز اختلالات رفتاري.بچه ها در محيط خانه به علت حمايتهاي زياد، تامين شدن بي اندازه، تجربه نكردن شكست ،لوس و بي مسئوليت بار مي آيند و در آينده اي نه چندان دور در محيط اجتماع مشكل ساز خواهند بود، هم براي خود هم براي اطرافيان.بخصوص هنگاميكه در خانواده مسئله تك فرزندي وجود داشته باشد اين امر محسوس تر است.والدين به خاطر علاقة زياد به تنها فرزند زندگي خود در برخي موارد مشكلاتي را بوجود مي آورند،حمايتهاي بي مورد، نچشيدن طمع تلخ شكست هر چند كودك، تشويق و تقويت شدن به كارهاي نادرستي كه انجام مي دهد و نديدن اخم والدين و.... آنها را به افرادي از خود راضي و نوعي مشكل افرين براي سايرين تبديل ميكند.

براي كمك به والديني كه تنها يك فرزند دارند و بررسي رابطة اين پديده با اختلالات رفتاري انجام پژوهش امري مهم مي نمايد تا راهكاري براي اين پديدة رو به رشد يافت.

.

.

.

.

جهت دیدن ادامه این پایان نامه باید آنرا خریداری نمایید.

توجه نمایید که این پایان نامه دارای پرسشنامه می باشد.نظرات کاربران :

  LILAAA گفته :

با سلام

فایلتونو خریدم ... راحت دانلود شد خیلی بدردم خورد فایلتون ممنون از سایت خوبتون
تاریخ ارسال : 30 /09 /1394
  taha.baran گفته :

هر دو بار هم عملیات با موفقیت انجام شده بود
تاریخ ارسال : 02 /09 /1393
  taha.baran گفته :

سلام من امشب دوشنبه شب سوم آذر 2بار پول رختم وپایان نامه تک فرزندی را خریدم ولی چیزی دریافت نکردم و دانلودم errornداد لطفا هرچه سزیعتر پیگیری کنید با تشکر
تاریخ ارسال : 02 /09 /1393
  design46 گفته :

عالییییییییییییییییییییییییی
تاریخ ارسال : 11 /01 /1393
شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.
کاربر گرامی، لطفاً توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظرات شما درباره ی این محصول در نظر گرفته شده است. در صورتی که سوالی در رابطه با این محصول دارید یا نیازمند مشاوره هستید، فقط از طریق تماس تلفنی با بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چنانچه تمایل دارید، نقد یا نظر شما به نام خودتان در سایت ثبت شود، لطفاً لاگین نمایید.